KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zachęcamy do współpracy z Biurem Księgowo – Doradczym „Podatek” w Starogardzie Gd. wszystkie firmy prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów. Świadczymy usługi polegające na:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L,
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,
 • prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • przygotowywanie miesięcznych informacji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli (dawny PIT-5L) i miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela,
 • udzielania konsultacji podatkowych i rachunkowych w zakresie prowadzonych ksiąg.