DORADZTWO PODATKOWE

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego zgodnie z ustawą z z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Udzielamy porad na temat dogodnej formy opodatkowania, wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielamy bieżących porad, w celu optymalizacji podatkowej prowadzonego przedsiębiorstwa. Przestrzegamy przy tym norm obowiązującego prawa oraz standardów księgowych. Świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego, kierujemy się dobrem naszych Klientów.

Świadcząc Państwu pomoc w zakresie doradztwa podatkowego, jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, która bezwzględnie wiąże Nas w postępowaniach przed organami administracyjnymi, podatkowymi, egzekucyjnymi, a także w cywilnych postępowaniach sądowych. Z tej przyczyny możecie mieć Państwo pewność, że powierzone nam w zaufaniu informacje nie zostaną wykorzystane przeciwko Państwu.